Ar supranti, kaip pats sukuri negalavimą?

Ar supranti, kaip pats sukuri negalavimą?

Emocinis centras

Fizinio kūno emocinis centras yra saulės rezginyje. Pagrindiniai organai: skrandis, tulžies pūslė, kasa, kepenys ir blužnis. Šių organų fizinės negalios rodo žmogaus emocinius sutrikimus.

Ką tai reiškia?

Kažkas įvyksta, o jums sukilusi emocija jums nepatinka (arba jums buvo įdiegta, kad ji yra bloga”) ir jau greičiausiai nuo vaikystės esate išmokę ją slopinti. Slopinate emociją, kad jos nesuprastumėte. Nesuprasdami emocijos ir ją užslopindami – kaupiate energiją, kuri virsta nuodais, t.y. cheminėmis medžiagomis, kurios nuolat kapsi” į atitinkamą organą. Taip mes tampam savo sveikatos griovėjai. Pirmiausia emocinio centro sutrikimai pasireiškia nuotaikų kaita (t.y. jūsų psichine sveikata).

Kaip tai vyksta?

Skrandis – priėmimo organas. Jis rodo, kaip mes priimame pasaulį, žmones, įvykius; kokius jausmus, išgyvenimus mums jie sukelia. Jeigu žmogus atviras pasauliui ir visas gyveimo situacijas priima laisvai ir be pasipriešinimo, skrandžio veikla būna puiki. Skrandis sutrinka, kai mes ko nors bijom, bet sau pasakom: Ne, aš to neparodysiu. Tegul visi galvoja, kad aš esu drąsus”. Baimė sutraukia skrandį.

Tulžies pūslė yra atsakinga už mūsų greitą reakciją. Tai įtūžis. Jis sukelia kažkokius veiksmus. Būdami sąmoningi mes suvokiam, kaip mes reaguojam į tam tikrus dalykus, o būdami pasąmoningi, mes savo reakcijas slopinam ir palaipsniui išnaudojam tulžies pūslės fermentus negrįžtamai.

Kasa yra atsakinga už gebėjimą mėgautis gyvenimu. Kai mes mėgaujamės ne gyvenimu, o saldumynais, tampam priklausomi ir mūsų kasa silpsta, išnaudojam jos fermentus. O jei mes verčiam save nevalgyti saldumynų, vėlgi vyksta tas pats procesas. Vienintelė išeitis – būti sąmoningu, suvokti, kad tai pasąmonė “nusivilia”, o sąmoningumas – “tiesiog mėgaujasi”.

Kepenys – visas mūsų neigiamų reakcijų rezervuaras (baimės, pykčio, išgąsčio, atmetimo). Tai – antra širdis. Leidimas sau jausti – tiesiog veiksmas (nei neigimas, nei atsitraukimas, tiesiog žiūrėjimas). Tai nieko nekeičia, bet nereiškia, kad nesikeičia.

Blužnis – sąmoningumo organas. Tai yra “dabar reikalingos papildomos energijos gaminimo” organas. Gebėjimas suvokti save kaip kūrėją šią minutę (ne ateityje, ne praeityje, o čia ir dabar). Aš – savo gyvenimo, savo sveikatos, savo gerovės kūrėjas. Visada aš pats atsakingas. Energijos iš išorės prisijungia tada, kai aš pasiryžtu žengti žingsnį. Negaliu niekam atiduoti nei atsakomybės, nei reikalauti sukurti man laimę, nes tiesiog nėra tokių galimybių.

Pagaliau leisk sau  j a u s t i  ir nustok „taškytis” emocijomis, jos – tavo turtas.

 

♥♥

Darbui su emociniu kūnu skirta audio knyga „Skersvėjis“. Ištraukos galima paklausyti čia.

Daugiau informacijos apie sielos mokytoją – parapsichologę Džiuljetą Binkauskienę galima rasti www.bindrakalnis.lt arba mokytojos Facebook paskyroje „Sielos mokytoja Džiuljeta“

Ar mintys kuria gyvenimą?

Ar mintys kuria gyvenimą?

… Emocija + Mintis …
… Išgyvenimas + Forma …

Mes galvojam, kad mintys kuria gyvenimą. Yra kitaip. Pati mintis yra forma, arba apvalkalas. O jos viduje / turinyje yra emocija. Nuolat besikartojanti emocija tampa JAUSMU. Arba EMOCINIU IŠGYVENIMU.

Emocinis išgyvenimas gali sukurti bet kokią mintį. Tai yra, prie ankstesnių paveldėtų ar prisiimtų minčių formų pridėti jų dar daugiau ir imti traukti pagal traukos dėsnį daugybę panašių minčių formų, pilnų išgyvenimų. Tokiu principu susikuria Fibonačio seka, tokiu pat principu kuriamos struktūros. Paveldėtas minčių formas su visu “vidiniu užtaisu” – išgyvenimu – mes priimam kaip savastį ir nemokam to atskirti ir pažinti. Mes sakom “aš toks esu” ir ginam tai, kas galų gale mus pražudo.

Iš kitos pusės, visa tai yra emocinis kūnas ir tai – energija, kuri turi didžiulį kūrybinį potencialą ir, jeigu sąmoningai suvokta, tampa mūsų asmeninės evoliucijos varomąja jėga.

Sąmoningai suvokta energija arba išgyvenimas tampa mūsų ASMENINĖS EVOLIUCIJOS VAROMĄJA JĖGA

Pavyzdžiui:
Kai mes suprantam, kad godulys ir kaupimas atėmė mūsų laisvę, paverčiam tą energiją siekiu tapti laisvu.

Vidinis vyras ir vidinė moteris.

… Išgyvenimas – moteris – išbūti, išjausti …
… Mintis – vyras – judėti, veikti – tikėjimas …

Vidinė moteris – pajusti, ką jaučiu, kame esu. Kokia mano minčių formų varomoji jėga? Kokia vidinė galia veda mane į situaciją, į santykį arba į keblią padėtį? Vid. moteris – visada išgyvenimas. Ar suvoktas, ar ne, jis yra minčių ir veiksmų (vid. vyro) varomoji jėga – kuras. Vyr. ir mot. energijoms susijungus, įsijungia traukos dėsnis (kūryba). 

Išderinus šį supratimą, atsiranda psichiniai nukrypimai. Emocinis kūnas veikia “antrąsias” smegenis. Jos siunčia chemines medžiagas į organą, atsakingą už tą sritį ir mes po kurio laiko susergam, neva nesuprasdami, kaip ir kodėl.

NĖRA nei vyriškumo, nei moteriškumo energijoje. Energiją mes sukuriam fiziniam kūne kaip apraišką. Tai mes sąmoningai nusprendžiam, kokia ji bus arba kaip pasireikš: išgyvenimu (moteris) ar veikimu (vyras).

T a i p, iš tiesų gyvenimą galima tik i š j a u s t i. Nejudant ir nieko nedarant. Tai yra alternatyvus gyvenimas. Jūs jaučiat visas emocijas, tik nevyksta judėjimas.

Didžioji iliuzija. Pozityvus mąstymas.

Mes (nesąmoningai) atsidūrėm ant susinaikinimo slenksčio. Mūsų nevaldomos emocijos ir išgyvenimai įgavo susinaikinimo minčių formas ir mes tapom patys savo fizinio kūno naikintojais (ligos, karai, neapykanta sau, agresija ir t.t.).

Smegenys neleidžia ištrinti išgyvenimo vien tik pakeitus minties formą. Išgyvenimas išlieka ir pats savarankiškai veikia, o mes, kaip lunatikai, pasičiupę pozityvias mintis, laukiam DIDŽIOSIOS ILIUZINĖS SĖKMĖS.

Mes leidomės išderinami ir palankių, ir nepalankių mums darinių: sveikatos sistemos, švietimo sistemos, finansų sistemos ir kt…

Visų jų pagrindas – “įteikti” minčių formas ir sukurti iliuzinės laimės įvaizdį:

 1. Jeigu nuolat tikrinsi sveikatą ir gersi vaistus bei vitaminus, jausiesi sveikas ir būsi laimingas.
 2. Jeigu laikysiesi švietimo programos ir išnaudosi smegenis nurodyta kryptimi, būsi mokytas ir tave labai vertins (suprask, būsi patenkintas ir laimingas).
 3. Turtas – visų svajonių išsipildymas.

Jeigu iki čia viską supratot, jūs įminėt didžiąją laimės mįslę.

🙂

♥♥

Esminiam darbui su emociniu kūnu / išgyvenimais skirta pratybų audio knyga „Skersvėjis“. Ištraukos galima paklausyti čia.

Daugiau informacijos apie mane galima rasti www.bindrakalnis.lt arba Facebook paskyroje „Sielos mokytoja Džiuljeta“


 

Visatos dėsniai (materijos dėsniai)

Visatos dėsniai (materijos dėsniai)

Visatos dėsniai (materijos dėsniai), kurie, mums suprantant arba ne, veikia mūsų realybę.

Visatos dėsniai skirti tam, kad, juos išmokę, galėtume priimti gyvenimą tokį, koks jis yra. Kad galėtume atsisakyti aukos mentaliteto (“man nesiseka”, “gyvenimas man blogas”, “gyvenimas yra sunkus”, “kodėl man vis taip atsitinka” ir t.t.) ir prisiimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą – savo kūrybą.

Visatos dėsniai egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų noro, valios ar žinojimo. Juos perpratus, ėjimas gyvenimo keliu pasidaro suprantamas.

 1. Priežasties-pasekmės dėsnis.

Kiekvienas įvykęs dalykas yra pasekmė. Kiekvienas užmojis yra priežastis.

 1. Poliariškumo dėsnis.

Įsikūnijimas visada yra dualus: vyras ir moteris, diena ir naktis, džiaugsmas ir skausmas ir t.t.

 1. Mokymosi-patirties dėsnis.

Mes ateiname į žemę mokytis, gauti patirtį.

 1. Traukos-gausos dėsnis.

Toks pats priktraukia tokį patį, o Visata padidina (gausina).

 1. Atleidimo dėsnis.

Vienintelė laisvė – tai atleisti ir paleisti.

 1. Reinkarnacijos dėsnis.

Dvasia visada įsikūnija.

 1. Vieningumo dėsnis.

Mes visi imam galią iš to paties šaltinio.

 1. Atsakomybės dėsnis.

Kiekvienas yra pats atsakingas už tai, kaip gyvena šioje žemėje.

♥♥

Audioknygos “Skersvėjis” ištraukos galima paklausyti čia

Daugiau informacijos apie sielos mokytoją – parapsichologę Džiuljetą Binkauskienę galima rasti www.bindrakalnis.lt arba mokytojos Facebook paskyroje “Sielos mokytoja Džiuljeta”